Fullt eller skräpigt på återvinningsstationerna?

Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Batteriholkarna drivs av El-kretsen. Dessa två organisationer ser till att producentansvaret uppfylls. Det innebär att producenten av varan är skyldig att samla in och återvinna eller återanvända den kasserade produkten.

Om återvinningsstationens behållare är fulla eller om det är nedskräpat så ring FTI:s servicetelefon 0200-88 03 11 eller anmäl via www.ftiab.se. Där finns även tips och information om återvinning.

Om batteriholkarna är fulla så ring El-kretsen på tfn 08-545 212 90 eller anmäl via transport@el-kretsen.se.