Gator och trafik

Bild på blommor i rondell

Vi ansvarar för de kommunala vägarna, gång- och cykelbanor, parkeringar samt för de lokala trafikföreskrifterna. I det ingår bland annat gatubrunnar, väghållning, vägslåtter och kantskärning. Om du ser något som kan vara ett hinder eller fara på de kommunala vägarna  kontakta felanmälan.

Trafikverkets vägar

De större vägarna, trafiklederna och länsvägarna ansvarar Trafikverket för.

Vid hinder eller fara på dessa vägar kan du ringa dygnet runt på journummer
010-476 15 08.