Hagadalsgatan öppnas för trafik den 8 juni

Ett omfattande arbete har genomförts på Hagadalsgatan med att bygga nya vatten- och avloppsledningar för att förnya bristfälligt och ålderstiget ledningsnät. Arbetet har berört hela gatan med den nybyggda rondellen upp till den tänkta nya förskolan. Flera trafiksäkerhetsåtgärder har gjorts på gatan för gående och cyklister samt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Delar av gatan har smalnats av för att möjliggöra detta men även för att det inte ska inbjuda till höga hastigheter. Hastighetsbegränsningen mellan Floragatan och rondellen på Västra långgatan kommer vara 40 km/h.

Gatan kommer vid öppnandet ha fått sitt första lager med asfalt. Ytterligare ett lager (slitlager) kommer läggas senare i år och vi ber om överseende med att kantstenar bla vid infarter därmed kommer upplevas som höga under en tid.

Vi vill samtidigt passa på att informera om att det nu kan förekomma en del mindre efterarbeten som även kan ske utanför normal arbetstid av säkerhetsskäl när det tex på morgonen är mindre trafik och färre människor i rörelse.

Från oss alla som ansvarat och utfört arbetet vill vi tacka Er för den förståelse och medverkan som varit. Ett stort tack!

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er. Enklast är att nå oss på osk@osk.hultsfred.se så svarar vi så snart vi kan.