Hushållsavfall

Det avfall som du sorterar och lägger i din soptunna körs till vår omlastningsanläggning som ligger vid Kejsarkullen mellan Hultsfred och Målilla. Där lastas avfallet om till containrar som sedan transporteras till olika anläggningar för behandling och återvinning.

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 20.

Information för dig som bor i Hultsfreds kommun

GDL ansvarar för tömning och hämtning av allt hushållsavfall. På hämtningsdagen är det viktigt att du ställer kärlet på sin plats som är max fyra meter från gatan eller hämtningsplatsen. Kärlet måste dessutom stå på sin plats före klockan 6.00. Annars kanske inte dina sopor blir hämtade. Ställ gärna fram kärlet kvällen innan om det inte är möjligt att jämt låta den stå på hämtningsplatsen.

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och latrin, detta sker till miljö- och byggnadskontoret.

Information för dig som bor i Högsby kommun

Från och med 1 april 2018 ansvarar GDL för tömning och hämtning av allt hushållsavfall. På hämtningsdagen är det viktigt att du ställer kärlet där sopbilen passerar. Kärlet måste dessutom stå på sin plats före klockan 6.00 annars kanske inte dina sopor blir hämtade. Ställ gärna fram kärlet kvällen innan om det inte är möjligt att alltid låta det stå på hämtningsplatsen.

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall om inte fastigheten bebos någon del av året. Detta görs till miljö- och byggnadskontoret i Högsby kommun.

Varför måste du ha sophämtning?

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 20.
Det innebär att du som fastighetsägare är skyldig att betala avgift enligt fastställd taxa. Du är även skyldig att anmäla till kommunen om det är någon förändring i fastighetens användande och utformning. Det kan innebära ett ändrat behov av avfallshämtning eller ändrad avgift.

Vad händer med ditt hushållsavfall?

Det avfall som du sorterar och lägger i din soptunna körs till vår omlastningsanläggning som ligger vid Kejsarkullen mellan Hultsfred och Målilla. Där lastas avfallet om till containrar som sedan transporteras till olika anläggningar för behandling och återvinning.

Matavfallet transporteras till Tekniska Verkens biogasanläggning i Linköping. I biogasanläggningen rötas matavfallet. Biogasen uppgraderas till fordonsgas. Rötresten sprids på åkermark som gödselmedel. På så sätt tas både energi- och näringsinnehållet i avfallet tillvara.

Förpackningar och tidningar transporteras till olika anläggningar för materialåtervinning.

Restavfallet körs till Tekniska Verken i Linköping. Där tas energin i avfallet tillvara, genom förbränning. Energin används till fjärrvärme.

För att spara på jordens resurser och undvika onödiga utsläpp i miljön är det viktigt att du sorterar ditt avfall. Farligt avfall får aldrig läggas i soptunnan.

Flyttanmälan

När du flyttar från din fastighet eller säljer din fastighet ska du meddela detta till oss. Har du några andra frågor som rör ditt abonnemang kan du höra av dig till kontakten nedan.