Publicerad: Uppdaterad: 2021-09-20 15:38

Idag invigdes Hagadalsparken/ Mimerparken

Simon Råsbacken, Lars Rosander och Åke NilssonKommunalråd Lars Rosander klippte bandet och invigde Hagadalsparken/Mimerparken. Här flankerad av Simon Råsbacken, projektledare ÖSK och Åke Nilsson, förbundsordförande ÖSK.

Idag invigdes Hagadalsparken, eller Mimerparken som den också kallas, i Hultsfred. Flankerad av Åke Nilsson, förbundsordförande för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och Simon Råsbacken, projektledare ÖSK, klippte kommunalråd Lars Rosander bandet och invigde officiellt den uppfräschade parken.

Hagadalsparken har under det senaste året fått sig ett rejält lyft och är nu både mer tillgänglig och säker än tidigare. En damm med en konstgjord ö i mitten har skapats och förbinds med två broar. I parken har det planterats växter av skilda slag; träd, buskar, perenner och hela 21 250 lökväxter som ska blomma från vår till höst.

– Ny belysning är installerad för att få det ordentligt upplyst när man går i parken på kvällen. Man ska känna sig trygg även när det börjar skymma på kvällen. På ön finns bänkar så att man kan sitta och njuta av den fina miljön och vattenspegeln, säger Lars Rosander, kommunalråd.

Dammen har även ett syfte som dagvattendamm. Det innebär att den ska bromsa vattnet innan det rinner ut i sjön Hulingen.

Hagadalsparken är en del i Hultsfred Makeover som är en satsning Hultsfred kommun gör för att göra tätorten grönare och mer attraktiv samt bygga ihop centrum med de yttre grönområdena genom gång-och cykelvägar där det ska finnas plats för positiva upplevelser.

Sammanlagt har 3 450 000 kronor lagts på projektet Hagadalsparken. Till upprustningen av parken har bidrag sökts från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och 350 000 kronor kommer satsningen att få. LONA utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbete med lokal naturvård.