Information om brukningsavgiften

Grundprincipen är att du som Va-abonnent får betala allt vatten som har tillförts din VA-installationen och vattenmätaren. Detta oavsett hur det används och om det har kommit till nytta eller inte.

Om hela vattenmängden därefter inte har belastat avloppet har ingen betydelse och ger därför heller ingen rätt till reduktion i avloppsavgiften.Det är upp till dig som abonnent själv hur vattnet används.

Det du som VA-abonnenten betalar för är möjligheten att använda det kommunala avloppet när helst det finns behov av det och för detta är den allmänna avloppsanläggningen dimensionerad för.