Kan justerad vattentaxa minska vattenbristen?

vattendroppe

Tre studenter på Chalmers Tekniska Högskola skriver ett kandidatarbete om hur en justerad vattentaxa kan minska vattenbristen i Sverige.

För att ta reda på vad allmänheten tycker om de ändringar som dessa tre har lagt fram så har de utformat en enkät för att få underlag till rapporten.

Så gå gärna in på länken här nedan och svara på deras frågor.

Enkät