Nytt stöd för energikartläggning hos små och medelstora företag

Vill ditt företag arbeta mer effektivt och minska energianvändningen? Då är en energikartläggning ett bra första steg! Nu finns ett nytt energikartläggningsstöd som små och medelstora företag kan söka.

Med hjälp av en energikartläggning får ni reda på:

  • hur mycket energi som årligen tillförs och används i företaget
  • hur energin är fördelad i företagets olika delar
  • kostnaderna för energin

För att fler företag ska satsa på att energieffektivisering finns nu ett nytt stöd för energikartläggning. Stödet är ekonomiskt och täcker 50 procent av kostnaden men maximalt 50 000 kronor. Det är bara små eller medelstora företag med minst 300 megawattimmar årlig energianvändning som kan söka stödet. Du ansöker om energikartläggningsstöd hos Energimyndigheten via E-kanalen. Tänk på att du måste söka stödet innan du påbörjar energikartläggningen.

Du kan läsa mer om stödet för energikartläggning på Energimyndighetens webbplats.
Där får du bland annat veta mer om:

  • Vad som ingår i energikartläggningsstödet
  • Vem som kan söka stödet
  • Hur man söker stödet

Har du frågor kan du även kontakta vår energi- och klimatrådgivare
Daniel Hägerby
energiradgivning@monsteras.se
0499-17160