Olovliga anläggningar på kommunal mark

Runt om i kommunerna finns det olovliga anläggningar. Det kan röra sig om komposter, vedupplag, uppställning av båtar, bilar, husvagnar, mindre skjul med mera. Dessa är placerade utanför den egna tomten.

Kommunal mark ska kunna användas av alla. Därför är det förbjudet att placera en anläggning på kommunal mark, såväl skog som parkmark. En olovlig anläggning minskar tillgängligheten då marken upplevs som skräpig eller privat. Det försvårar också kommunens skötsel av området.

Hur ska du som fastighetsägare agera?

  • Respektera lagen. Placera inte något utanför din egen tomtmark.
  • Vid nybyggnation eller annat tidsbegränsat behov kan du få tillstånd för din anläggning.
  • Ta bort eventuella anläggningar som du har utanför din tomt så fort som möjligt.

Vill du veta mer om olovliga anläggningar?

Läs dokumentet ”Olovliga anläggningar på kommunala mark” som du hittar längre ned på sidan. Har du frågor kan du kontakta gata/parkavdelningen inom ÖSK eller miljö- och byggnadsförvaltningen.