Området vid återvinningsstationen på Storgatan i Hultsfred förbättras.

FTI:s återvinningstation på Storgatan i Hultsfred har tillfälligt flyttats till grusplanen, 600 meter norrut på Storgatan där den tidigare norra kiosken låg. För att få in mer grönska och öka den biologiska mångfalden i samhället kommer större ytor av området bli ängsmark med buskplanteringar. Asfaltsytan kommer göras iordning med en ny asfaltstopp. Containrarna kommer att få en mer inramad och strukturerad placering. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet.