ÖSK får 325 000 kronor till vattenprojekt

Östra Smålands Kommunalteknikförbund har beviljats 325 000 kronor i bidrag av Länsstyrelsen för att arbeta med projektet Dagvatten som vattenresurs i Hultsfreds och Högsby tätort.

Syftet med projektet är att ta fram ett underlag för att säkerställa vatten för bevattning, minska bevattningen med dricksvatten och hitta områden där man kan skapa grundvatten genom att infiltrera dagvatten.

ÖSK:s mål med projektet är att minska behovet av dricksvatten för bevattning och därmed skapa bättre förutsättningar för en tryggad dricksvattenförsörjning och att öka grundvattenbildningen inom tätorterna.

ÖSK vill även tydliggöra tätorternas så kallade blå stråk för hantering av dagvatten. Med detta menas att man vill synliggöra och lyfta fram vattnet istället för att gräva ner ledningar under marken för att transportera bort det.