Parker och lekplatser

Bild på lekplats

Parker

Grönytor och parker klipps cirka en gång per vecka under sommarperioden. Det finns även grönområden som bara behöver klippas enstaka gånger per år.

Lekplatser
Lekplatserna besiktas varje år för att se till att utrustningen är säker för alla som leker där.

Märker du att något är trasigt eller utgör en säkerhetsrisk i våra lekplatser? Då vill vi att du felanmäler det till oss.