Publicerad:

Vägavstängningar Sjövägen och Björkuddvägen i Hultsfred

Arbetet med det nya bostadsområdet Herrstorpet i Hultsfred kommer under en kortare tid att påverka framkomligheten på Sjövägen och Björkuddvägen.

Sjövägen
Ledningsarbete från reningsverket fram till Björkudd kommer utföras under oktober och november. Vägen är under den här tiden avstängd för biltrafik.

Järnvägsövergången för gående vid Björkudd
Trafikverket kommer under oktober och november anlägga staket från järnvägsstationen ut till Herrstorpet. I samband med det kommer järnvägsövergången vid Björkudd att stängas. Till hösten 2023 kommer en förlängd strandpromenad vara klar ut till Herrstorpet och med möjlig passage över en ny bevakad järnvägsövergång.

Björkuddvägen
Ledningsarbete från Björkuddvägen 5 (Kompostgården) fram till Björkudd kommer utföras under november och december. Vägen är under den tiden framkomlig för behörig trafik.