Priser och abonnemang

Alla fastigheter måste ha ett abonnemang för renhållning och betala en renhållningsavgift. Det är kommunen som ansvarar för att tömma dina sopkärl.

  • Avfallshanteringen finansieras med avgifter som tas ut för insamling och behandling av avfallet, som alla kommuner är ansvariga för.
  • Avgifterna, som kommunfullmäktige tar beslut om, ska täcka hela kostnaden för avfallshanteringen.
Taxa och avgifter för avfallshantering i Hultsfreds kommun 2024

Här presenteras en förenklad version av renhållningstaxan för villor och fritidshus. Priserna är inklusive moms. Mer information om avgifterna kan du hitta i den fullständiga renhållningstaxan.

För dig som fastighetsägare till flerbostadshus, hänvisar vi till renhållningstaxan 2024. För övriga frågor ring 010-354 20 00.

Renhållningstaxa 2024
Prislista för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2024
Kommunfullmäktiges beslut KF §151 2023-12-11

En- och tvåbostadshus (permanentboende)

FNI – Fastighetsnära insamling

Avfallskärl Hämtnings-intervall Grundavgift per år Insamlings-avgift Total avgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack Kärl 1
26 ggr/årKärl 2
13 ggr/år
 625 kr 1 250 kr 1 875 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack* Kärl 1
26 ggr/årKärl 2
13 ggr/år
625 kr 1 125 kr 1 750 kr

* Endast befintliga kunder, inga nya 240 liters abonnemang tecknas från och med 2022-06-01

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till FNI

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter 300 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full, och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Fritidsboende

FNI- Fastighetsnära insamling

Avfallskärl Hämtnings-intervall Grundavgift per år Insamlings-avgift Total avgift per år
2 st. 370 liters kärl  med fyra fack Kärl 1
10 ggr/årKärl 2
5 ggr/år
Vecka 20-39
500 kr 600 kr 1 100 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fack Kärl 1
6 ggr/årKärl 2
3 ggr/år
Vecka 24-35
500 kr 325 kr 825 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack* Kärl 1
10 ggr/årKärl 2
5 ggr/år
Vecka 20-39
500 kr 450 kr 950 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra
fack*
Kärl 1
6 ggr/årKärl 2
3 ggr/år
Vecka 24-35
500 kr 250 kr 750 kr

* Endast befintliga kunder, inga nya 240 liters abonnemang tecknas från och med 2022-06-01

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till FNI

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter 50 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full, och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Hämtning av latrinkärl

Avgift
Permanentboende året om 26 ggr/år 10 000 kr
Permanentboende året om 13 ggr/år 5 000 kr
Fritidshus säsong 10 ggr/år, vecka 20-39 4 000 kr
Fritidshus säsong 6 ggr/år, vecka 24-35 3 000 kr

Övrigt:

Felsorteringsavgift 200/400/1000 kr/kärl
Byte av kärlstorlek 450 kr/kärl

Taxa och avgifter för avfallshantering i Högsby kommun 2024

Här presenteras en förenklad version av renhållningstaxan för villor och fritidshus. Priserna är inklusive moms. Mer information om avgifterna kan du hitta i den fullständiga renhållningstaxan.

För dig som fastighetsägare till flerbostadshus, hänvisar vi till renhållningstaxan 2024. För övriga frågor ring 010-354 20 00.

Renhållningstaxa 2024
Prislista för verksamhetsavfall till Kolsrum 2024
Kommunfullmäktiges beslut KF §151 2023-12-11

En- och tvåbostadshus (permanentboende)

FNI – Fastighetsnära insamling

Avfallskärl Hämtnings-intervall Grundavgift per år Insamlings-avgift Total avgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack Kärl 1
26 ggr/år
Kärl 2
13 ggr/år
 750 kr 1 375 kr 2 125 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack* Kärl 1
26 ggr/år
Kärl 2
13 ggr/år
750 kr 1 250 kr 2 000 kr

* Endast befintliga kunder, inga nya 240 liters abonnemang tecknas från och med 2022-06-01

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till FNI

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter 300 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full, och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Fritidsboende

FNI- Fastighetsnära insamling

Avfallskärl Hämtnings-intervall Grundavgift per år Insamlings-avgift Total avgift per år
2 st. 370 liters kärl  med fyra fack Kärl 1
10 ggr/år
Kärl 2
5 ggr/år
Vecka 20-39
625 kr 650 kr 1 275 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fack Kärl 1
6 ggr/år
Kärl 2
3 ggr/år
Vecka 24-35
625 kr 400 kr 1 025 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack* Kärl 1
10 ggr/år
Kärl 2
5 ggr/år
Vecka 20-39
625 kr 600 kr 1 225 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra
fack*
Kärl 1
6 ggr/år
Kärl 2
3 ggr/år
Vecka 24-35
625 kr 350 kr 975 kr

* Endast befintliga kunder, inga nya 240 liters abonnemang tecknas från och med 2022-06-01

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till FNI

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter 50 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full, och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Hämtning av latrinkärl

Avgift
Permanentboende året om 26 ggr/år 10 000 kr
Permanentboende året om 13 ggr/år 5 000 kr
Fritidshus säsong 10 ggr/år, vecka 20-39 4 000 kr
Fritidshus säsong 6 ggr/år, vecka 24-35 3 000 kr

Övrigt:

Felsorteringsavgift 200/400/1000 kr/kärl
Byte av kärlstorlek 450 kr/kärl

Information om grundavgift

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8. För detta är alla fastighetsägare skyldiga att betala en avgift enligt fastställd taxa.

Renhållningstaxan består av en grundavgift och en insamlingsavgift. Dessutom finns tilläggsavgifter.

Grundavgiften är miljöstyrande så att återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Storleken på grundavgiften beror på kundkategori (villa/fritidshus/flerfamiljshus/verksamhet) och valt sorteringsalternativ.

För boende i en- och tvåfamiljshus, lägenheter samt fritidshus ingår i grundavgiften möjligheten att utan extra kostnad nyttja kommunens allmänna insamlingssystem som t ex återvinningscentraler och kommunens kompostgårdar.

Grundavgiften ska även täcka kommunens fasta kostnader för avfallshanteringen, såsom administration, planering och information. Kommunen har dessa kostnader även om fastighetsinnehavaren under en viss tidsperiod inte ger upphov till hushållsavfall som behöver hämtas vid fastigheten.

Fakturering och autogiro, avfall

Avfallsfakturan (renhållningsfakturan) får du en gång per kvartal på samma faktura som din vattenförbrukning. Önskar du månadsfakturering kontakta kontaktcenter 010-354 20 00.

Autogiro

Fakturor som gäller renhållning och eller vatten och avlopp kan du betala med autogiro hos Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).

E-faktura

Med e-faktura får du dina fakturor direkt till din internetbank. Du slipper hantera en massa papper. Dessutom sparar du tid och är snäll mot miljön.

Flyttanmälan – Ägarbyte

När du flyttar från din fastighet eller säljer din fastighet ska du meddela detta till oss på blankett nedan.

Blankett ägarbyte

Kompensation vid utebliven sophämtning gäller från och med 2024

Om du inte fått din soptunna tömd eller ditt latrinkärl hämtat på utsatt dag så ska du anmäla detta till ÖSK snarast möjligt för att få felet åtgärdat.

Anmälan av utebliven sophämtning ska du göra till kontaktcenter
telefon 010-354 20 00

Om anmälan har skett minst 3 dagar innan nästa ordinarie hämtning och avfallet trots detta inte har hämtats 4 arbetsdagar efter anmälan så kan du ansöka om återbetalning av renhållningsavgift enligt tabellen nedan.

Typ av hämtning Återbetalning per utebliven hämtning och behållare
Kärl upp till 370 liter 40 kr
Kärl större än 370 liter 75 kr
Container 2-3 kbm 275 kr
Container 6-8 kbm 475 kr
Djupbehållare 750 kr
Latrin 550 kr

Om hämtningen inte kunnat utföras på grund av hinder som orsakats av fastighetsinnehavaren t.ex. att avfallet är felsorterat eller om avfallsbehållaren inte är utställd senast kl 06:00 på hämtningsdagen görs ingen återbetalning.

Ansökan om återbetalning sker på nedanstående blankett. Du kan antingen skriva ut blanketten och skicka i ett kuvert eller fylla i den här och skicka via e-post. Adressen står på blanketten.

Blankett för kompensation av missade tömningar

Ovanstående regler finns i renhållningstaxan för 2024, som har beslutats av kommunfullmäktige.

Felsorterat

Felsorterat i sopkärlet

När du sorterar ditt avfall fel sker det på bekostnad av miljön, oss och dig. Därför kan du komma att bli debiterad en extra avgift när du har sorterat fel. Alla invånare måste följa lagen om att sortera allt sitt avfall. Lagen finns för att vi ska kunna ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt och kunna återanvända, återvinna eller energi utvinna så mycket som möjligt av materialet. Enligt nationell statistik kan över 60 procent av det som läggs i hushållens soppåse materialåtervinnas. Det är värdefullt material som kunde använts till att göra nya produkter.

Tack för din hjälp!

Därför är det viktigt att du sorterar rätt

Glas blir till nytt glas, matavfall blir biogas och biogödsel, restavfall blir fjärrvärme eller el. Med andra ord; vissa material kan vi återvinna och andra energi-utvinna. Men för att det ska fungera måste du sortera ditt avfall rätt. Felsortering däremot innebär kostnader för miljön, oss och dig.

Felsortering förstör återvinningen

När vi upptäcker felsorterat avfall kan vi inte tömma ditt kärl. Felsortering förstör möjligheten att återvinna eller energi-återvinna avfallet. Det här är negativt för miljön eftersom vi inte kan ta tillvara avfallet som den resurs det är. Dessutom ökar kostnaderna för oss, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för hushållen.

Felsortering kostar pengar

Restavfall förbränns och blir fjärrvärme och el vilket är ett sämre alternativ än materialåtervinning, ur miljöperspektiv. Därför införde regeringen förbränningsskatt på restavfall våren 2020. För vår del innebär det att vi, utöver den vanliga behandlingsavgiften, betalar skatt på varje ton restavfall vi skickar till förbränning. Ju mer du sorterar fel, desto mer restavfall. Det blir dyrare för oss, och i förlängningen dig, eftersom vi måste höja avfallsavgifterna. Var smart genom att sortera rätt, det gynnar både miljön och din plånbok.

Vad händer om jag sorterar fel?

När vi upptäcker en felsortering får du ett brev från oss.  Du blir debiterad en felsorteringsavgift som kommer på din nästa faktura.  För att vi ska hämta avfallet vid nästa ordinarie hämtning, måste du se till att det är sorterat rätt. Om du vill ha hämtning innan måste du se till att avfallet är korrekt sorterat och sen beställa en budad hämtning enligt avgift som finns angiven i vår renhållningstaxa.