ROT-avdrag

Vid byte av värmekälla finns nedanstående schablonberäkningar, som kan användas för att räkna ut arbetskostnaden.

  • Av den totala entreprenadkostnaden för gas, el, olje- eller pelletspannor utgör 24 procent arbetskostnad (som du/ni kan få 50 procent ROT-avdrag på).
  • Av den totala entreprenadkostnaden för vedpannor utgör 28 procent arbetskostnad (som du/ni kan få 50 procent ROT-avdrag på).
  • Av den totala entreprenadkostnaden för vätska-vattenvärmepumpar utgör 30 procent arbetskostnad (som du/ni kan få 50 procent ROT-avdrag på).
  • Av den totala entreprenadkostnaden för luftvärmepumpar (luft-vatten, luft-luft och frånluft) utgör 25 procent arbetskostnad (som du/ni kan få 50 procent ROT-avdrag på).
  • Vid energiborrningstjänster utgör den avdragsgilla “maskinkostnaden” 35-50 kr per meter beroende på geologi (som du/ni kan få 50 procent ROT-avdrag på).

ROT-avdraget kan nyttjas för reparationer och underhåll samt om- och tillbyggnad i eller i nära anslutning till en bostad. Avdraget kan användas av dig som äger en bostad som du bor i, har som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i.

ROT-avdraget ges bara på halva arbetskostnaden och högst 50 000 kr per år och person.