Så här går det till när avloppsvattnet renas

EftersedimenteringEftersedimentering

Efter att du använt vatten hemma händer det mycket som man oftast inte tänker på.

Så fort du duschar, diskar eller spolar när du varit på toaletten försvinner avloppsvattnet ned i spillvattenledningarna. Där rinner eller pumpas till reningsverken.

I avloppsreningsverken får ditt avloppsvatten genomgå en reningsprocess i tre olika steg. Det finns krav och regler, satta av myndigheterna, på de olika stegen, allt för att reningen ska bli så bra som möjligt.

1. Mekaniska steget

Här renas alla fasta partiklar från vattnet. Det kan vara till exempel plast, våtservetter och annat fast material som inte hör hemma i avloppsvattnet. Dessa rensas bort och skickas till soptippen.

2. Biologiska steget

Här lämnar vi avloppsvattnet i stora bassänger och tillsätter syre. Syret gör så att avloppsvattnets små mikroorganismer trivs. När de trivs tillräckligt bra “äter” de upp det organiska materialet. De “äter” ända tills de blir så tunga att de sjunker till bottnen. En liten del av det som ligger på bottnen återanvänds i nästa biologiska rening medan resten, som då kallas slam, skyfflas bort och skickas till slamhantering.

3. Kemiska steget

I det tredje steget tillsätter vi en kemikalie som heter Ekoflock. Den binder samman de farliga kemikalierna som fortfarande är kvar. Dessa sjunker sedan till bottnen och förs vidare till slamhantering.

Vattnet som återstår är då renat och förs vidare ut i en närliggande sjö. Det genomförs regelbundna kontroller och analyser så att vattnet uppfyller de krav som myndigheterna ställer för att det ska vara tillräckligt rent.

Slamhantering

Slammet som bildas i dessa processer sänds iväg till en anläggning som använder det som deponitäckning.