VA-arbete och trafikanpassningar på Hagadalsgatan och Hagadalsrondellen i Hultsfred

Under perioden 30 september 2019 till 31 mars 2020 kommer VA-sanering och trafikanpassningar att utföras på Hagadalsgatan samt Hagadalsrondellen. Arbetet innebär bland annat att vägen samt rondellen kommer att vara helt eller delvis avstängd. Detta arbete utförs då ledningsnätet är gammalt och för att förbättra trafiksäkerheten för gående, cyklister, bilister och tung trafik.

  • Alla schakter som utförs kommer ta hela vägbredden. Vägen blir helt avstängd en sträcka i taget.
  • Hänvisningspilar och skyltar kommer att placeras ut för omledning av all trafik.
  • Vissa fastigheter kommer tillfälligt få andra tillfartsmöjligheter, eller alternativt får ställa bilen på gatan där det går. De som det berör blir muntligen informerade.
  • Det kommer bli störningar gällande sophämtning och postgång.
  • Vattnet kommer att vara avstängt dagtid och eventuellt ibland på kvällstid för att arbetet ska kunna utföras. Fastighetsägare som berörs kommer kontaktas personligen.
  • Frågor angående buss och skolbussar hänvisas till Kalmar länstrafik.

Frågor

Jens Pettersson
jens.pettersson@osk.hultsfred.se
0495-24 07 08

Simon Råsbacken
simon.rasbacken@osk.hultsfred.se
0495-24 07 26