Slamtömning

Tömning av slam från enskilda avlopp (slamavskiljare och slutna tankar) är obligatoriskt.

  • Om du bor permanent i en fastighet sker tömning av slamavskiljare en gång per år.
  • Har du fritidsfastighet sker tömning vartannat år.
  • Om du behöver tömning utöver ordinarie schema så kontaktar du ÖSK.
  •  Vill du ha SMS eller e-post avisering, gå in på mina sidor för att registrera. Vid schemalagd tömning skickas aviseringen i god tid före tömning samt när tömningen är utförd. Vid budad tömning endast avisering efter tömning.

Så går det till

Under 2021 kommer entreprenören markera med gul färg på ditt brunnslock när din brunn blivit tömd. Se till att din slamavskiljare är väl utmärkt, exempelvis med en pinne eller flagga, samt att den är lätt tillgänglig för tömning.

Från och med 2017 ansvarar GDL Transport AB för slamtömning i både Hultsfreds och Högsby kommuner. All beställning och fakturering sker hos ÖSK. Avgiften för ordinarie schemalagd slamtömning beror på storleken på brunnen.

Vid beställning utanför ordinarie schemalagd tömning tillkommer en budningsavgift. Överstiger slanglängden 50 meter tillkommer en avgift, då det oftast används ett specialfordon för att kunna tömma.

Se taxan i sin helhet nedan.

Vid jourtömning utanför kontorstid kontakta: GDL Transport AB 0492-178 20