Publicerad:

Pågående arbete med sluttäckning av Kejsarkullens deponi

På uppdrag av Hultsfreds kommun har Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) fått i uppdrag att sluttäcka Kejsarkullens deponi. Arbetet på plats inleddes i januari 2022 och ett flertal sakkunniga underentreprenörer kommer att arbeta på plats i etapper. Arbetet sker vardagar 07:00-16:00 och sluttäckningen beräknas vara klar i slutet av 2026.

Varför görs det en sluttäckning?
Sluttäckningen av deponin görs för att säkerställa att de förorenade jordmassor och det avfall som förvaras på platsen inte läcker ut och förorenar mark och grundvatten.

Återvinningscentralen bedriver verksamhet som vanligt

Återvinningscentralen som ligger i anslutning till deponin kommer att bedriva sin verksamhet som vanligt, om inget annat uppges. Berörda kommer att få löpande information under projektets gång.

Tillfällig störning i framkomlighet kan förekomma

Det material som ska användas för att sluttäcka deponin kommer att transporteras genom Kejsarkullens återvinningscentral. Därför kan besökare på återvinningscentralen komma att påverkas av mindre störningar gällande trafik och framkomlighet på området. Störningarna är dock tillfälliga.