Publicerad:

Snart påbörjas VA-arbete i Vena

Senast uppdaterad 1 februari, 2024 vid 10:53

I februari 2024 påbörjas ett arbete för att lägga nya vatten-och avloppsledningar på flera gator i Vena. Gatorna som berörs är Hembygdsvägen, Stenkullavägen och Skördevägen. Projektet planeras vara färdigt i juli 2024.

Arbetet kommer genomföras i etapper och flytta sig allteftersom arbetena färdigställs. För att utföra arbetena på ett säkert sätt kommer hela gatans bredd nyttjas som arbetsområde och trafik kommer att ledas om på närliggande gator.

Under arbetets gång kan vattnet stängas av, beroende på vilken etapp som genomförs drabbas olika fastigheter vid olika tider. Missfärgning av vattnet samt luft i ledningarna kan förekomma, spola då i kranen tills vattnet blir klart.

Här hittar du mer information om projektet.