Publicerad:

VA-arbete i Vena

Senast uppdaterad 3 juli, 2024 vid 07:49

I februari 2024 påbörjas ett arbete för att lägga nya vatten-och avloppsledningar på flera gator i Vena. Gatorna som berörs är Hembygdsvägen, Stenkullavägen och Skördevägen. Projektet planeras vara färdigt i juli 2024.

Arbetet kommer genomföras i etapper och flytta sig allteftersom arbetena färdigställs. För att utföra arbetena på ett säkert sätt kommer hela gatans bredd nyttjas som arbetsområde och trafik kommer att ledas om på närliggande gator.

Under arbetets gång kan vattnet stängas av, beroende på vilken etapp som genomförs drabbas olika fastigheter vid olika tider. Missfärgning av vattnet samt luft i ledningarna kan förekomma, spola då i kranen tills vattnet blir klart.

Här hittar du mer information om projektet.

Uppdaterat inlägg 2024-07-03

Nu är VA-saneringen klar och Stenkullavägen har öppnats upp för trafik. Den tillfälliga vägen som skapades för att leda om trafiken under projektet är stängd, men kommer fortsättningsvis att kunna användas av entreprenader under byggtiden av det nya planområdet.

Kartbild över Stenkullavägen.

Uppdaterat inlägg 2024-05-14
En del av Stenkullavägen är nu öppnad för trafik. För den del av vägen som fortfarande är stängd sker omledning av trafiken genom Kristdalavägen-Ekvägen-Hembygdsvägen.

Karta över vägavstängning och trafikomledning

Uppdaterat inlägg 2024-04-08
Idag påbörjas nästa etapp av VA-saneringen på Stenkullavägen i Vena. Hela gatans bredd kommer att stängas av under arbetes gång och arbetet väntas vara klart om ungefär 7 veckor. För boende på Stenkullavägen kommer trafiken att ledas om via en tillfällig väg som går genom Kristdalavägen, Ekvägen och Hembygdsvägen.

Karta över vägavstängning och trafikomledning.

Uppdaterat inlägg 2024-03-25
Idag påbörjas en ny etapp av VA-saneringen på Skördevägen i Vena. Ett av körfälten kommer att vara avstängt under tiden arbetet sker och omledning av trafik kommer att ske med hjälp av skyltar. Arbetet beräknas pågå till den 12 april 2024.

Karta över avstängning på Skördevägen.