Täckmassor till Kejsarkullen och Kolsrum

Vissa avfallstyper som är lämpliga för användning som täckmassor kan
efter överenskommelse med ÖSK lämnas på Kejsarkullen och Kolsrum.

Detta gäller rena schaktmassor samt betong, tegel och liknande som har sorterats och som kommer från en plats utan risk för förorening.

För att förbättra kontroll och spårbarhet ställer vi krav på en enkel dokumentation. Dokumentationen består av ett formulär som leverantören ska fylla i för varje enskilt schaktarbete, byggnation eller rivning etc. Om massorna kommer från samma ställe eller projekt behövs det bara ett ifyllt formulär.

Formulären finns i två versioner, en för rena schaktmassor och en för ren betong, tegel och liknande. Se formulär nedan.

Fyll i formulären, skriv ut dem och underteckna.

Lämna de ifyllda och undertecknade formulären till återvinningscentralen i samband med att täckmassorna lämnas.

Om det finns risk att massorna är förorenade får de i normalfallet inte lämnas på återvinningscentralen – Kontakta projektledare för information. Se kontakt nedan.