Tider för slamtömning för Högsby kommun

Preliminär tidplan för tömning av ditt enskilda avlopp.

Under 2020 kommer entreprenören markera med blå färg på ditt brunnslock när din brunn blivit tömd. Se till att din slamavskiljare är väl utmärkt, exempelvis med en pinne eller flagga, samt att den är lätt tillgänglig för tömning.

April tömningsområde med omnejd

 • Hornsö
 • Allgunnerum
 • Älmhult
 • Barnebo
 • Böta Kvarn
 • Värlebo
 • Långemåla
 • Böta/ Bötterum
 • Alebo
 • Basthult
 • Sinnerbo

Maj tömningsområde med omnejd

 • Bjärshult
 • Aboda
 • Allgunnen
 • Ruda

Juni tömningsområde med omnejd

 • Gillberga
 • Ekeby
 • Hammarby
 • Odensvi
 • Kolsrum
 •  Berga Gård
 • Hanåsa
 •  Kalvenäs
 • Kaggemåla
 • Klebo
 • Glahytt
 • Släthult i Berga

Augusti tömningsområde med omnejd

 • Basebo
 • Bohult
 • Gösebo
 • Valåkra
 • Älgsjökulla
 • Solhöjden
 • Gösjön
 • Lillsjödal

September tömningsområde med omnejd

 • Drageryd
 • Blankan
 • Trånshult
 • Virstad
 • Torp
 • Lilla och Stora Klobo
 • Gamlehult
 • Kisebast

Oktober tömningsområde med omnejd

 • Fåglebo
 • Kiatorp
 • Kösebo
 • Farshultamåla
 • Träthultamåla
 • Mjösebo
 • Högsby-Århult
 • Klo
 • Björkshult
 • Århult
 • Rövaremåla

November tömningsområde med omnejd

 • Nötebäckshult
 • Uddaryd
 • Soläng
 • Välsnäs
 • Axebo
 • Ringhult
 • Fagerhult
 • Skulebäck