Trafikläget just nu i Hultsfreds kommun

Trafikläget just nu i Hultsfreds kommun

Vatten och avloppssanering på Hagadalsgatan i Hultsfred Hagadalsgatan är nu inne på sin femte månad och löper på bra. V.10 kommer det att vara avstängt mellan Skogsgatan och Sågdammsvägen. Då kommer man få åka runt på riksväg 34/40 för att ta sig till Hagadal sportcentrum. Man kommer att öppna upp gång- och cykelvägen från Ekeberg till Hagadalsgatan igen på måndag förmiddag v.10. Gång och cykel från övriga Hultsfred kommer inte påverkas mer än att Hagadalsgatan är avstängd på sin ställen. Så våra rekommendationer är att bor du i Hultsfred kan ta cykeln eller gå till Hagadals sportcentrum gör det istället. Om kvällarna finns det även plats att parkera bakom kommunhuset. Det beräknas att vara avstängt i minst 6 veckor om allt går som det ska. Hela projektet är beräknat att vara färdigt i maj 2020.

Utökning av parkering Hultsfred Nu har projektet med att utöka parkeringen bakom gymnasieskolan och kommunhuset inne på slutklämmen av etapp 1. Detta jobb beräknas vara färdigt i början av mars 2020 men då inte asfalterat. Asfaltering och plantering ska vara färdigt i maj. Under denna tid kommer det bli begränsat med parkeringsplatser. Vi hänvisar till parkeringen vid Hagadal sportcentrum under denna tid.

Återvinningsstationen vid Storgatan i Hultsfred Återvinningsstationen på Storgatan har fräschats upp med ny asfalt och nya grönytor. Detta är ett samarbete med FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen). Detta projekt är i stort sett färdigt det som återstår till våren är plantering och en passage.

Biblioteket Hultsfred Biblioteket är i full gång och beräknas vara färdigt i april – maj 2020. Det kommer att vara avstängt på de parkeringar som är längst med arbetet.

Impregneringsverket Nu startar saneringen av området kring det gamla impregneringsverket i Hultsfred. Det kommer vara en del byggtrafik som kommer ut på Nytorpsvägen men inte påverka några andra gator.