Trafikläget just nu i Hultsfreds kommun

Trafikläget just nu i Hultsfreds kommun

Vatten och avloppssanering på Hagadalsgatan i Hultsfred

Hagadalsgatan är nu inne på sin fjärde månad och löper på bra. Rondellen är nu öppen för trafik igen. Nu kommer arbetet att fortsätta upp på Hagadalsgatan i etapper. Nästa etapp som kommer sätta stopp i trafiken är när man når Gränsgatan. Detta beräknas ske i månadsskiften februari-mars. Då kommer man få åka runt på riksväg 34/40 för att ta sig till Hagadal sportcentrum. Och om kvällarna finns det även plats att parkera bakom kommunhuset.

Hela projektet är beräknat att vara färdigt i maj 2020.

 

Utökning av parkering Hultsfred

Nu har projektet med att utöka parkeringen bakom gymnasieskolan och kommunhuset startat. Detta jobb beräknas vara färdigt i slutet februari 2020 men då inte asfalterat. Asfaltering och plantering ska vara färdigt i maj.

Under denna tid kommer det bli begränsat med parkeringsplatser. Vi hänvisar till parkeringen vid Hagadal sportcentrum under denna tid.

 

Återvinningsstationen vid Storgatan i Hultsfred

Återvinningsstationen på Storgatan har fräschats upp med ny asfalt och nya grönytor. Detta är ett samarbete med FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen). Detta projekt är i stort sett färdigt det som återstår till våren är plantering och en passage.

 

Biblioteket Hultsfred

Biblioteket är i full gång och beräknas vara färdigt i april – maj 2020. Det kommer att vara avstängt på de parkeringar som är längst med arbetet.

 

Impregneringsverket

Nu startar saneringen av området kring det gamla impregneringsverket i Hultsfred. Det kommer vara en del byggtrafik som kommer ut på Nytorpsvägen men inte påverka några andra gator.