Publicerad:

VA-arbete Stensjövägen Målilla

Under fredagen den 9 september 2022 utförs åtgärder på VA-ledningsnätet på Stensjövägen i Målilla. Arbetet beräknas pågå från kl. 8 fram till kl. 14. Boende på Stensjövägen kommer få möjlighet att parkera sina bilar på en tillfällig parkering, se karta, då det är begränsad framkomlighet.