Publicerad: Uppdaterad: 2022-04-29 15:03

VA-sanering Fågelfors

Den 8 mars 2021 kommer ett VA-saneringsarbete i Fågelfors att inledas på grund av att det gamla ledningsnätet behöver förnyas. Berörda gator är Nygatan, Åkerstigen, Kyrkogatan, Gärdesvägen, Movägen, Mostigen  och Tjärdalsvägen. Arbetet kommer att utföras av rörläggarlaget och beräknas pågå fram till slutet av 2021. Vår ambition är att genomföra arbetena på kortast möjliga tid utan att tumma på kvalitet och säkerhet.

Arbetet kommer att ske i etapper och boende, verksamheter och fastighetsägare kommer därför periodvis påverkas av störningar gällande biltrafik, parkering och planerade avstängningar av vattnet. Tyvärr kan även oplanerade avstängningar med kort varsel förekomma.

I samband med bytet av VA-ledningar kommer även gatubelysningen att bytas ut till en mer energieffektiv modell och gatorna kommer asfalteras med ny asfalt.

De boende i området är informerade och berörda kommer även att få löpande information under projektets gång.

Uppdaterat inlägg 2022-04-29
Från och med måndag 2 maj 2022 kommer Nygatan och Movägen i Fågelfors att stängas av enligt bifogat kartbild.
Karta vägavstängning

Uppdaterat inlägg 2022-04-14

Från och med tisdag 19 april 2022 kommer Nygatan i Fågelfors att stängas av då de sista åtgärderna i VA-saneringsarbetet ska utföras.

Arbetet beräknas var klart fredag 27 maj 2022.

Uppdaterat inlägg 2022-01-28
Från och med måndagen 31 januari 2022 fortsätter schaktarbetet på Movägen, Mostigen och Gärdesvägen. Arbetet tar hela vägarnas bredd.

Uppdaterat inlägg 2021-12-28
Från och med måndagen 3 januari 2022 kommer schaktarbete inledas på Movägen och Gärdesvägen. Detta medför att båda vägarna kommer att vara avstängda under arbetets gång. Arbetet beräknas vara klart så snart som möjligt.

Uppdaterat inlägg 2021-12-22
Från och med torsdagen den 23 december kl. 12 kommer Nygatan att öppnas för trafik. Movägen kommer att vara delvis avstängd, men inget arbete pågår på Movägen mellan 23 december 2021 – 3 januari 2022.

Uppdaterat inlägg 2021-12-10
Från och med måndagen 13 december kommer arbeten att pågå på Nygatan, Movägen och Gärdesvägen. Detta innebär att vägarna kommer att stängas av under tiden arbetet pågår.

Uppdaterat inlägg 2021-11-12
Måndagen den 15 november fortsätter VA-saneringen på Nygatan och Mostigen i Fågelfors. Båda vägarna kommer stängas av.

Uppdaterat inlägg 2021-10-22
Måndagen den 25 oktober fortsätter VA-saneringen på Nygatan i Fågelfors. Det innebär att Nygatan kommer att stängas av. Även Gärdesvägen och Tjärdalsvägen kommer att stängas av under tiden arbetet pågår.

Uppdaterat inlägg 2021-10-11
Tisdag 12 september fortsätter VA-saneringen.
Arbetet rör sig nu längre fram på Tjärdalsvägen och Gärdesvägen. Schaktarbeten inleds på Mostigen.
Arbetena tar hela vägarnas bredd.

Uppdaterat inlägg 2021-09-20
Måndagen 20 september fortsätter VA-saneringen. Arbetet rör sig nu längre fram på Tjärdalsvägen. Schaktarbeten inleds på Gärdesvägen.
Arbetena tar hela vägarnas bredd.

Uppdaterat inlägg 2021-09-10
Under vecka 37 fortsätter arbetet med VA-saneringen på Kyrkogatan och Tjärdalsvägen.
Detta innebär att både Kyrkogatan och Tjärdalsvägen kommer att vara avstängda. Se bild.
Arbetet på Kyrkogatan beräknas vara klart under vecka 37.

Uppdaterat inlägg 2021-08-16
VA-saneringsarbetet fortsätter där sista delen på Kyrkogatan utförs. Detta innebär att Kyrkogatan kommer att vara avstängd.

Arbetet kommer att pågå under hela 2021 och nästa etapp är Gärdesvägen.

Uppdaterat inlägg 2021-06-24
Onsdagen 26 maj fortsätter VA-saneringen i Fågelfors med grävning i gatan från korsningen Floravägen-Kyrkogatan i riktning mot korsningen Movägen-Kyrkogatan. Se bild.

Arbetet pausas under vecka 29-32 och beräknas vara klart under början av september.

Uppdaterat inlägg 2021-05-14
Måndagen 17 maj kommer korsningen Floravägen/Kyrkogatan stängas av helt för biltrafik, då grävning i gatan kommer att påbörjas. Arbetet beräknas pågå under hela vecka 20.

Uppdaterat inlägg 2021-04-19
Måndagen 19 april inleds en ny etapp på VA-saneringen I Fågelfors och grävning kommer nu påbörjas på Kyrkogatan och röra sig mot korsningen Floravägen/Kyrkogatan. En provisorisk väg till kyrkans parkering kommer upprättas.

Uppdaterat inlägg 2021-03-31
Onsdagen 31 mars påbörjas nästa etapp i VA-saneringen och grävning kommer nu ske på Åkerstigen från Nygatan i riktning mot Kyrkogatan. Sista delen  av Kyrkogårdsgatan som går i höjd med kyrkan kommer att stängas av innan Nygatan.

Uppdaterat inlägg 2021-03-21 
Tisdagen 23 mars kommer vattnet i området att vara avstängt mellan klockan 9-14.