Publicerad:

VA-sanering Hagabergsgatan i Virserum

Senast uppdaterad 12 februari, 2024 vid 09:49

Uppdaterat 2024-02-12

Arbetet med VA-sanering på Hagabergsgatan är klart och gatorna skall vara öppna som vanligt igen.

Uppdaterat 2024-01-16

Arbetet fortsätter och det är även fortsättningsvis schaktarbeten som tar hela vägens bredd. Trafiken leds om som tidigare genom Kyrkogatan-Storgatan, se bifogad kartbild.

Vägavstängning Hagabersggatan

Uppdaterat 2023-10-31

Idag den 31 oktober startar nästa etapp av VA-saneringen. Fortsatt kommer schaktarbeten som tar hela vägens bredd utföras vilket gör att Hagabergsgatan fram till korsningen med Marknadsvägen stängas av. Trafiken leds om genom Kyrkogatan- Storgatan enligt bifogad kartbild.

Vägavstängning Hagabergsgatan och Marknadsgatan.

Uppdaterat 2023-10-23

Idag den 23 oktober startar nästa etapp av VA-saneringen. Fortsatt kommer schaktarbeten att uföras som gör att Hagabergsgatan och Bonaregatan kommer att stängas av enligt bifogad kartbild.

Vägavstängning Hagabergsgatan och Bonaregatan.

Under oktober 2023 kommer ett VA-saneringsarbete att påbörjas på Hagabergsgatan i Virserum. Schaktarbeten som tar hela vägens bredd kommer att utföras. Projektet beräknas vara färdigt under december 2023.

Arbetet kommer genomföras i etapper och flytta sig allteftersom arbetena färdigställs. För att utföra arbetena på ett säkert sätt kommer hela gatans bredd nyttjas som arbetsområde. I samband med omkopplingsarbeten kommer vattnet stängas av. Beroende på vilken etapp som genomförs blir det olika fastigheter som drabbas.

Information om projektet sker löpande genom utskick till verksamheter och fastighetsägare.

Karta över schaktarbeten på Hagabergsgatan.