Publicerad:

VA-sanering Hultsfred

Den 19 april 2022 kommer ett VA-saneringsarbete i Hultsfred att inledas. Berörd gata är Lindvägen och grönyta mellan Lindvägen och Aspedalsgatan. Arbetet beräknas pågå fram till mitten av juli 2022 och vår ambition är att genomföra arbetet på kortast möjliga tid utan att tumma på kvalitet och säkerhet.

Arbetet kommer genomföras i etapper och flytta sig allteftersom arbetena färdigställs. För att utföra arbetena på ett säkert sätt kommer hela gatans bredd nyttjas som arbetsområde. Boende, verksamheter och fastighetsägare kommer därför periodvis påverkas av störningar gällande biltrafik, parkering och planerade avstängningar av vattnet. Tyvärr kan även oplanerade avstängningar med kort varsel förekomma.

De boende i området är informerade och de berörda kommer även att få löpande information under projektets gång.

Uppdaterat inlägg 2022-04-29
Från och med måndag 2 maj 2022 till fredag 20 maj 2022 kommer en del av Lindvägen vara avstängd.
Karta vägavstängning 

På grund av arbete med förnyelse av vattenledningar kommer ÖSK behöva stänga av vattentillförseln i området 3 och 4 maj. Tappa gärna upp behovet av dricksvatten för dagen. Missfärgning av dricksvattnet och luft i ledningarna kan förekomma efter avslutat arbete. Vi jobbar så fort som möjligt med att spola ur ledningsnätet.

Följande område är avstängt den 3 maj mellan kl 8-16.

Följande område är avstängt den 4 maj mellan kl 8-16.

Uppdaterat inlägg 2022-04-14
Den 19 april 2022 kommer ett VA-saneringsarbete i Hultsfred att inledas.
Berörd gata är Lindvägen och grönyta mellan Lindvägen och Aspedalsgatan.
Arbetet kommer utföras i olika etapper och första etappen påbörjas tisdag 19 april 2022 till och med fredag 29 april 2022.
Infart till Lindgården kommer vara öppen för trafik som kommer från Aspedalsgatan.