VA-sanering Norra Kyrkogårdsgatan, Bondegatan och Slättvägen i Hultsfred

Skärmklipp

Den 14 september 2020 fortsätter arbetet med VA-saneringen i korsningen Norra Kyrkogårdsgatan/Föreningsgatan för att sedan fortsätta i riktning mot Bondegatan/Slättvägen.

Arbetet kommer att kräva hela vägbanans bredd vilket innebär att vägen kommer att stängas av. Avstängningen kommer att flyttas varefter etappen färdigställs.