Publicerad:

VA-saneringsarbete Industrivägen Vena

På grund av ett bristfälligt och ålderstiget ledningsnät kommer ett VA-saneringsarbete påbörjas på Industrivägen i Vena under vecka 41 och ledningarna i gatan kommer att bytas ut. Detta gör vi för att undvika akuta ledningsbrott, mindre läckage och säkra vattenkvaliteten. Arbetet kommer genomföras i flera etapper och störningar gällande biltrafik och vattenavstängningar kommer att drabba de boende kring Industrivägen. Arbetet kommer att pågå fram till december 2022 och hemsidan kommer uppdateras med ny information löpande.