VA-saneringsarbete på Mimervägen

Den 4 maj 2020 inleds ett VA-saneringsarbete på Mimervägen i Hultsfred. Arbetet beräknas pågå fram till mitten av juli. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper. Utanför arbetsområdet avser vi att i största möjliga mån hålla tillgängligt för passage. Under perioder kommer dock biltrafik till vissa fastigheter vara begränsad och vi hänvisar under tiden att parkera bakom kommunhusets på den nybyggda parkeringen.