Välj grönt med det nya insamlingssystemet

_DSC2581 (2)

Under 2017 fick du som villaägare i Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommun att få möjlighet att sortera och lämna förpackningar och tidningar, matavfall och brännbart restavfall i anslutning till den egna tomten.

Valkampanjen pågick under oktober-november 2016 och de flesta valde Grönt alternativ, ett smart miljöval som ger maximal service. De villor och fritidshus som inte gjort något val kom under våren 2017 att få ett gult abonnemang. Vi hoppas och tror att de allra flesta blir nöjda med sina nya abonnemang. I annat fall så kan man kontakta oss och beställa ett kärlbyte. Kostnaden för kärlbyte är 250 kronor per kärl

 

En kort beskrivning av alternativen finns här:

 • Grönt abonnemang är det nya standardabonnemanget. För villor består det av två stycken flerfackskärl på vardera 370 liter. Det ena kärlet töms varannan vecka och det andra en gång i månaden. Du kan lämna åtta avfallstyper hemma i dina egna tunnor: Matavfall, tidningar, pappersförpackningar, färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, metallförpackningar och brännbart restavfall.
 • Gult abonnemang Du får ett styck 370 liters flerfackskärl och sorterar där matavfall, tidningar, glas och brännbart restavfall som hämtas varannan vecka av kommunen. Övriga förpackningar får du själv transportera till en återvinningsstation eller återvinningscentral.
 • Rött abonnemang är alternativet för dig som vill behålla din nuvarande soptunna. Eftersom du då inte bidrar med att sortera ut ditt matavfall så får du betala en relativt hög renhållningsavgift enligt den miljöstyrande taxan. För dig som har hemkompost och månadshämtning gäller särskilda regler. Du är ändå skyldig att sortera ut dina förpackningar och tidningar och transportera dem till en återvinningsstation eller återvinningscentral.
 • Är du ett väldigt litet hushåll?
  Mindre hushåll med en eller max två personer som vet att man bara har små mängder avfall kommer att kunna välja Grönt eller Gult Miniabonnemang – Flerfackskärl som är mindre till volymen och tar upp mindre plats på tomten. Tömningsfrekvens och antalet avfallstyper som hämtas är detsamma som för standardabonnemanget.

För fritidshus planerar vi erbjuda samma alternativ som ovan, med tömning under perioden maj-september alternativt perioden juni- augusti.

Grönt abonnemang - Två stycken fyrfackskärl

Grönt abonnemang. Sorterar i 8 + 2 fraktioner:

 • Matavfall
 • Restavfall
 • Tidningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Batterier (tillval)
 • Lampor (tillval)

Gult abonnemang - ett styck fyrfackskärl

Gult abonnemang. Sorterar i 4 + 2 fraktioner:

 • Matavfall
 • Restavfall
 • Tidningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Batterier (tillval)
 • Lampor (tillval)

Övriga förpackningar lämnas på återvinningsstationen.

Rött abonnemang. Sorterar inte matavfall:

Alla förpackningar, tidningar, batterier och lampor lämnas på återvinningsstationen eller återvinningscentralen.