Lämna avfall på Kejsarkullen och Kolsrums återvinningscentraler

Vi ansvarar för två återvinningscentraler, en i respektive kommun. Kejsarkullen i Hultsfred och Kolsrum i Högsby.

Där kan du som privatperson lämna ditt avfall gratis. Tänk på att avfallet ska vara sorterat.

Företag kan också lämna avfall där men mot avgift. Avgiften och vilka avfallstyper som får lämnas av företagen regleras av kommunernas renhållningstaxor.

Följande avfallstyper kan du lämna på Kejsarkullen eller Kolsrum:

 • Asbest
 • Aska
 • Betong, cement, tegel
 • Bilbatterier
 • Brännbart
 • Elektronik²
 • Fibercement
 • Fönsterglas, speglar³
 • Förpackningsglas¹
 • Gips
 • Glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor²
 • Impregnerat trä
 • Isolering
 • Kablar
 • Kartong¹
 • Kyl, frys²
 • Lysrör²
 • Metallförpackningar¹
 • Metallskrot
 • Motorer
 • Möbler med fjädrar
 • Olja, färg, kemikalier
 • Plastförpackningar¹
 • Porslin, kakel, WC-stolar, hushållsglas
 • Småbatterier²
 • Spisar, köksfläktar, tvättmaskiner²
 • Tidningar¹
 • Trä
 • Wellpapp¹

¹ = ansvarar förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för. Det är samma avfallstyper som går att lämna på deras återvinningsstationer runt om i kommunerna.

² = ansvarar Elkretsen för. Insamling av småbatterier finns på vissa av återvinningsstationerna runt om i kommunerna.

³= ansvarar du som lämnar för att de är separerade från karm. Specialhandskar och verktyg finns att låna på anläggningarna. Arbetet sker på egen risk.

Information för dig som bor i Hultsfreds kommun

57.427798746258844,15.813968174260822 Kejsarkullens återvinningscentralKejsarkullens återvinningscentral ligger mellan Målilla och Hultsfred längs riksväg 34. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Information för dig som bor i Högsby kommun

57.15953981181232,16.0060952217774 Kolsrums återvinningscentralKolsrums återvinningscentral ligger längs Odensvivägen i Högsby. Kontaktuppgifter hittar du nedan.