Publicerad: Uppdaterad: 2021-07-05 15:53

Värmeljuskoppar inte längre förpackningar

värmeljus

Värmeljuskoppar samlas in på Kejasarkullens och Kolsrums återvinningscentraler.

Efter beslut i EU-kommissionen ska värmeljuskopparna inte längre samlas in som metallförpackning.

Det betyder att de inte ska läggas i systemet som finns för förpackningsinsamling (återvinningsstationerna). De ska i stället läggas i behållarna för metallåtervinning på återvinningscentralerna. Då ser vi till att materialet sedan kan återvinnas.