Vatten- och avloppstaxa, Högsby

Bild på vattenkran

Vatten- och avloppstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för vatten och avlopp, både för invånare och verksamheter

Taxan beslutas av kommunfullmäktige varje år.