Vattnets hårdhet & pH-värde

Hårdhet

Vilken hårdhet vattnet har viktigt för dig att veta så att du doserar ditt tvätt- respektive diskmedel rätt. Vid installation av tvättmaskin och diskmaskin brukar tillverkaren också förespråka viss dosering av tvätt- respektive diskmedel beroende på vattnets hårdhet.

Hårdheten brukar delas in i tre eller fem kategorier angett i Tyska hårdhetsgrader enligt nedan:

 • mjukt, 0-8 °dH
 • medelhårt, 9-14 °dH
 • hårt, ≥15 °dh

eller

 • mycket mjukt, 0-2 °dH
 • mjukt, 2-5 °dH
 • medelhårt, 5-10 °dH
 • hårt, 10-20 °dH
 • mycket hårt, > 20 °dH

Hultsfreds kommun

Vattnets hårdhet är cirka 3 °dH, vilket innebär att vattnet i Hultsfreds kommun är mjukt.

Högsby kommun

Här varierar vattnets hårdhet mer mellan de olika orterna. I nedanstående lista kan du se vilken hårdhet vattnet har i den ort därifrån ditt vatten kommer:

 • Allgunnen, 3,3 °dH
 • Berga, 3,3 °dH
 • Björkshult, 5,3 °dH
 • Fagerhult, 7,3 °dH
 • Fågelfors, 2,1 °dH
 • Grönskåra, 5,3 °dH
 • Högsby, 3,3 °dH
 • Långemåla, 5,2 °dH
 • Ruda, 4,2 °dH

pH-värde

Detta är en måttenhet som beskriver hur surt ett vatten är. Om dricksvattnet har pH 7 kallas det neutralt. Vid lägre pH-värden än 7 så kallar vi vattnet surt, vilket inte är skadligt i sig att dricka. Surt vatten har dock en förmåga att lösa ut metaller (järn, mangan, koppar, aluminium, kadmium och bly) både ur marken och från ledningsnätet. Dessa metaller kan vara skadliga om det finns höga halter av dem i dricksvattnet.

Vårat pH-värde

I både Hultsfreds och Högsby kommuner ligger pH-värdet på cirka 8,1-8,3.

För att hålla koll på pH-värdet tar vi kontinuerliga vattenprover på råvattnet, under processen, i vattentornet och i varje distributionsnät. Proverna skickas därefter till ett ackrediterat laboratorium som analyserar vattnet. Märker vi att pH-värdet håller på att förändras justerar vi pH-värdet med soda (natriumkarbonat) så att det återfår sitt normala värde.