Information om vinterväghållning

Bild på snöröjning

Information för dig som bor i Hultsfred kommun

Snöröjning
De vägar som är högst prioriterade är trafikleder, viktiga matargator, gator med busstrafik och vägar till skolor, industrier, serviceinrättningar samt gång- och cykelvägar. Där påbörjas röjning när snödjupet är 2-7 cm.

Övriga gator och vägar påbörjas röjning när snödjupet är 8-12 cm.

Halkbekämpning
Vid halt väglag prioriteras cykel-och gångvägar samt de större och mer trafikerade vägarna.

Sandupptagning
Sandupptagningen pågår under några veckor på våren när det inte finns fler tecken på snö.

Enskilda vägar
Vinterväghållning för det enskilda vägnätet sköter respektive vägsamfällighet.

 

Information för dig som bor i Högsby kommun

Snöröjning
De vägar som är högst prioriterade är trafikleder, viktiga matargator, gator med busstrafik, vägar till skolor, industrier, serviceinrättningar samt gång- och cykelvägar. Där påbörjas röjning när snödjupet är 2-7 cm.

Övriga gator, vägar, vägsamfällighetsvägar och utfartsvägar påbörjas röjning när snödjupet är 8-12 cm.

Halkbekämpning
Vid halt väglag prioriteras cykel-och gångvägar samt de större och mer trafikerade vägarna.

Sandupptagning
Sandupptagningen pågår under några veckor på våren när det inte finns fler tecken på snö.