Visa bara Nyheter från hela webbplatsen

VA-sanering Stationsvägen Fagerhult

Måndagen den 30 maj 2022 påbörjas ett VA-saneringsarbete på Stationsvägen i Fagerhult. Arbetet beräknas pågå fram till september 2022. Första…

Sophämtning midsommarveckan

Under vecka 25 kan tömning ske en dag innan ordinarie hämtning. Ställ fram kärlet dagen innan tömning och låt det…

VA-sanering Hultsfred

Den 19 april 2022 kommer ett VA-saneringsarbete i Hultsfred att inledas. Berörd gata är Lindvägen och grönyta mellan Lindvägen och…

Avstängt under Hultsfredsdagarna

Under Hultsfredsdagarna kommer delar av Storgatan i Hultsfred att vara avstängd. Avstängningen gäller från fredagen den 27 maj kl 7…

VA-sanering Fågelfors

Den 8 mars 2021 kommer ett VA-saneringsarbete i Fågelfors att inledas på grund av att det gamla ledningsnätet behöver förnyas.…

Vägarbete Kyrkvägen i Fagerhult

Den 21 oktober kommer ett vägarbete att påbörjas på Kyrkvägen i Fagerhult. Detta medför att Kyrkvägen delvist kommer att ha…