Visa bara Nyheter från hela webbplatsen

VA-sanering Hagabergsgatan i Virserum

Uppdaterat 2024-02-12 Arbetet med VA-sanering på Hagabergsgatan är klart och gatorna skall vara öppna som vanligt igen. Uppdaterat 2024-01-16 Arbetet…

Snart påbörjas VA-arbete i Vena

I februari 2024 påbörjas ett arbete för att lägga nya vatten-och avloppsledningar på flera gator i Vena. Gatorna som berörs…

flytt av ÅVS från ICA till Krokvägen i Virserum
Flytt av återvinningsstationen i Virserum

Onsdag den 6 december flyttas återvinningsstationen vid ICA-Krysset, Södra Järnvägsgatan i Virserum. Den nya placeringen är till Krokvägen, mellan ambulansstationen…

Kommunal mark för foder/bete

Detta gäller för dig som har behov av kommunal mark för att ta foder/bete De senaste månadernas torra väder har…

Sophämtning midsommarveckan

Under vecka 25 kan tömning ske en dag innan ordinarie hämtning. Ställ fram kärlet dagen innan tömning och låt det…

MicrosoftTeams-image (7)Målilla lekplats
Målilla lekplats

Idag öppnar vi upp för lek i ett soligt Målilla. Barnen från förskolan sprang med lätta steg in på den…

VA-sanering Fabriksgatan i Hultsfred

Under vecka 11 påbörjas första etappen av en VA-sanering på Fabriksgatan i Hultsfred. Schaktarbeten som tar hela vägens bredd kommer…

Vattenläcka
Vattenläcka i Fågelfors

Uppdatering 15:14 Vattenläckan är nu åtgärdad. När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Öppna kranarna försiktigt och…