Visa bara Nyheter från hela webbplatsen

VA-sanering Fabriksgatan i Hultsfred

Under vecka 11 påbörjas första etappen av en VA-sanering på Fabriksgatan i Hultsfred. Schaktarbeten som tar hela vägens bredd kommer…

Vattenläcka
Vattenläcka i Fågelfors

Uppdatering 15:14 Vattenläckan är nu åtgärdad. När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Öppna kranarna försiktigt och…

sopkärl i snö
Sophämtning jul och nyår

Alla hämtningar kommer att ske på ordinarie dag. Se till att det är halkfritt och röjt till ditt kärl. Vi…

Aktivitet vid sågdammen

Under hösten 2022 kommer ÖSK på uppdrag av Hultsfred kommun att göra en hel del förbättringsåtgärder runt sågdammen mellan Albäckskolan…