Renhållningstaxa

Renhållningstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för avfallshanteringen, både för invånare och verksamheter. Taxan beslutas av kommunfullmäktige…

Information om grundavgift

Allmänt Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8. För detta är alla fastighetsägare…

Fakturering och autogiro, avfall

Avfallsfakturan (renhållningsfakturan) får du en gång per kvartal på samma faktura som din vattenförbrukning. Önskar du månadsfakturering kontakta kontaktcenter 0495-24…