Energideklaration

Enligt lag (2006:985) så ska alla offentliga lokaler samt flerbostadshus…

ROT-avdrag

Vid byte av värmekälla finns nedanstående schablonberäkningar, som kan användas…