ReningsverkReningsverk

Avloppsvatten & reningsverk

Allt vatten som används i hemmet kallas för spillavloppsvatten. Ditt avloppsvatten renas i något av de reningsverk som finns i…

VattenreningVattenrening

Dricksvatten & vattenverk

Är du ansluten till kommunens ledningsnät för vatten, ansvarar ÖSK för produktion och distribution av ditt dricksvatten. Det kommer från grundvatten…

Bild på vattenkran

Vatten- och avloppstaxa, Hultsfred

Vatten- och avloppstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för vatten och avlopp, både för invånare och verksamheter…

Bild på vattenkran

Vatten- och avloppstaxa, Högsby

Vatten- och avloppstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för vatten och avlopp, både för invånare och verksamheter…

Vattnets hårdhet & pH-värde

Hårdhet Vilken hårdhet vattnet har viktigt för dig att veta så att du doserar ditt tvätt- respektive diskmedel rätt. Vid…

Bild på vattenkran

ABVA, Hultsfred

Allmänna bestämmelser för användande av Hultsfreds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). ABVA innehåller, de av kommunfullmäktige beslutade, bestämmelser som…

Bild på vattenkran

ABVA, Högsby

Allmänna bestämmelser för användande av Högsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) samt Information till fastighetsägare. ABVA innehåller, de av kommunfullmäktige…

Information om enskilda avlopp

Om du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet i Hultsfreds kommun måste du ha ett enskilt avlopp som tar…

Information egen dricksvattenbrunn

Klicka på den kommun som du bor i så får du rätt information om dricksvattenbrunnar. Egen dricksvattenbrunn i Hultsfreds kommun. Egen…