VattenreningVattenrening

Dricksvatten & vattenverk

Är du ansluten till kommunens ledningsnät för vatten, ansvarar ÖSK för produktion och distribution av ditt dricksvatten. Det kommer från grundvatten…

ReningsverkReningsverk

Avloppsvatten & reningsverk

Allt vatten som används i hemmet kallas för spillavloppsvatten. Ditt avloppsvatten renas i något av de reningsverk som finns i…

Bild på vattenkran

Vatten- och avloppstaxa, Hultsfred

Vatten- och avloppstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för vatten och avlopp, både för invånare och verksamheter…

Vattnets hårdhet & pH-värde

Hårdhet Vilken hårdhet vattnet har viktigt för dig att veta så att du doserar ditt tvätt- respektive diskmedel rätt. Vid…

Bild på vattenkran

Vatten- och avloppstaxa, Högsby

Vatten- och avloppstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för vatten och avlopp, både för invånare och verksamheter…

Bild på vattenkran

ABVA, Hultsfred

Allmänna bestämmelser för användande av Hultsfreds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). ABVA innehåller, de av kommunfullmäktige beslutade, bestämmelser som…

Bild på vattenkran

ABVA, Högsby

Allmänna bestämmelser för användande av Högsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) samt Information till fastighetsägare. ABVA innehåller, de av kommunfullmäktige…

Information egen dricksvattenbrunn

Klicka på den kommun som du bor i så får du rätt information om dricksvattenbrunnar. Egen dricksvattenbrunn i Hultsfreds kommun. Egen…