Flyttanmälan

När du flyttar från din fastighet eller säljer din fastighet ska du meddela detta till oss.
Se kontakt nedan, där även formulär för anmälan om ägarbyte finns.