Farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall är allt som innehåller ämnen som är skadliga för naturen. Det ska du lämna till återvinningscentralerna på Kejsarkullen eller Kolsrum.

Det kan bland annat vara rester av olja och färg, lösningsmedel, bekämpningsmedel, batterier, lim. Även kyl- och frysanläggningar, lysrör, lågenergilampor, glödlampor och annat avfall som kan innehålla kvicksilver är farligt avfall.

När du lämnar avfallet är det viktigt att det är paketerat och väl tillslutet. Du ska även ange tydligt vad det innehåller.

Ingen insamling av farligt avfall i Hultsfred och Högsby kommun från 2021

Miljöskåpen tas bort i Hultsfred och Virserum

Vi hänvisar våra invånare till Kejsarkullens avfallsanläggning.

Anledningen är att vi vill ha en samlad insamlingspunkt för farligt avfall och Kejsarkullen är bäst lämpad för detta.

Detta gäller från 1 februari 2020.