Vindskydd för flerfackskärlen

Funderar du på att bygga ett skydd för dina nya flerfackskärl? Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer för vindskydd…

Framtidens avfallshanteringFramtidens avfallshantering

Framtida avfallshantering

Avfallsplan för framtiden Vi måste minska mängden avfall i vårt samhälle och minska farligheten i det avfall som ändå uppstår.…

FlerfackskärlFlerfackskärl

Beskrivning av fyrfacksmodellen

Hur fungerar fyrfackskärl? Insamlingssystemet består av två stycken 370 liters soptunnor. Varje tunna har yttermåtten 769×860 millimeter det vill säga…