Grovsopor från Kejsarkullen

Grovsopor avskaffas i Hultsfreds kommun

ÖSK förbundsdirektion har beslutat att avskaffa grovavfallsinsamlingen. Kejsarkullens öppettider finns här. Det går att beställa hämtning av grovavfall, som privatperson,…

Slaktavfall från jakt

Slaktavfall tas inte emot på Kejsarkullens eller Kolsrums återvinningscentraler. Se Hultsfreds kommuns miljö- och byggnadskontors information om nedgrävning av vilda…