Hushållsavfall

Det avfall som du sorterar och lägger i din soptunna…

Flyttanmälan

När du flyttar från din fastighet eller säljer din fastighet…

Slamtömning

Tömning av slam från enskilda avlopp (slamavskiljare och slutna tankar)…
Framtidens avfallshanteringFramtidens avfallshantering

Framtida avfallshantering

Avfallsplan för framtiden Vi måste minska mängden avfall i vårt…