Standardbild

Hushållsavfall

Det avfall som du sorterar och lägger i din soptunna…
Standardbild

Flyttanmälan

När du flyttar från din fastighet eller säljer din fastighet…
Standardbild

Slamtömning

Tömning av slam från enskilda avlopp (slamavskiljare och slutna tankar)…
Framtidens avfallshanteringFramtidens avfallshantering

Framtida avfallshantering

Avfallsplan för framtiden Vi måste minska mängden avfall i vårt…