Hushållsavfall

Det avfall som du sorterar och lägger i din soptunna körs till vår omlastningsanläggning som ligger vid Kejsarkullen mellan Hultsfred…

Flyttanmälan

När du flyttar från din fastighet eller säljer din fastighet ska du meddela detta till oss. Se kontakt nedan, där…

Slamtömning

Tömning av slam från enskilda avlopp (slamavskiljare och slutna tankar) är obligatoriskt. Om du bor permanent i en fastighet sker…

Framtidens avfallshanteringFramtidens avfallshantering

Framtida avfallshantering

Avfallsplan för framtiden Vi måste minska mängden avfall i vårt samhälle och minska farligheten i det avfall som ändå uppstår.…

Information om grundavgift

Allmänt Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8. För detta är alla fastighetsägare…

Fakturering och autogiro, avfall

Avfallsfakturan (renhållningsfakturan) får du en gång per kvartal på samma faktura som din vattenförbrukning. Önskar du månadsfakturering kontakta kontaktcenter 0495-24…

Vindskydd för flerfackskärlen

Funderar du på att bygga ett skydd för dina nya flerfackskärl? Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer för vindskydd…