Standardbild

Hushållsavfall

Det avfall som du sorterar och lägger i din soptunna…
Standardbild

Slamtömning

Tömning av slam från enskilda avlopp (slamavskiljare och slutna tankar)…
Framtidens avfallshanteringFramtidens avfallshantering

Framtida avfallshantering

Avfallsplan för framtiden Vi måste minska mängden avfall i vårt…
Standardbild

Flyttanmälan

När du flyttar från din fastighet eller säljer din fastighet…