Slamtömning

12410139-slamsugningFoto: Mostphotos

Tömning av slam från enskilda avlopp (slamavskiljare och slutna tankar) är obligatoriskt. Om du bor permanent i en fastighet sker tömning av slamavskiljare en gång per år. Har du fritidsfastighet sker tömning vartannat år.

Vill du ha SMS eller e-post avisering, gå in på mina sidor för att registrera dig. Vid schemalagd tömning skickas aviseringen i god tid före tömning samt när tömningen är utförd. Vid budad tömning skickas endast en avisering efter tömning.

Du kan söka om undantag kring hushållsavfall och avloppfraktioner. Det gör du hos miljö- och byggnadsnämnden.

När kommer slambilen till Hultsfreds kommun

September tömningsområden med omnejd

Målilla

 • Hagelsrum

Hultsfred

 • Hultsfred

När kommer slambilen till Högsby kommun

September tömningsområde med omnejd

 • Drageryd
 • Blankan
 • Trånshult
 • Virstad
 • Torp
 • Lilla och Stora Klobo
 • Gamlehult
 • Kisebast

Oktober tömningsområde med omnejd

 • Fåglebo
 • Kiatorp
 • Kösebo
 • Farshultamåla
 • Träthultamåla
 • Mjösebo
 • Högsby-Århult
 • Klo
 • Björkshult
 • Århult
 • Rövaremåla

November tömningsområde med omnejd

 • Nötebäckshult
 • Uddaryd
 • Soläng
 • Välsnäs
 • Axebo
 • Ringhult
 • Fagerhult
 • Skulebäck

Så går det till

När det är dags för tömning av din slamavskiljare, förbered genom att se till att vägen är framkomlig och att slamavskiljaren är lättåtkomlig för chauffören. Markera gärna brunnen med en pinne eller en flagga.

Under 2024 kommer entreprenören markera med orange färg på ditt brunnslock när din brunn blivit tömd.

Vad kostar det?

 

Avgiften för ordinarie schemalagd slamtömning beror på storleken på brunnen.

Vid beställning utanför ordinarie schemalagd tömning tillkommer en budningsavgift. Överstiger slanglängden 50 meter tillkommer en avgift, då det oftast används ett specialfordon för att kunna tömma.

Vid jourtömning utanför kontorstid kontakta: GDL Transport AB 0492-178 20