För verksamheter

Biological waste, rotten food, leftoversFoto: Mostphotos

Det blir oligatoriskt för alla verksamheter att sortera ut sitt matavfall. 

Om du som verksamhetsutövare inte sorterar ut matavfallet från restavfallet idag ber vi er kontakta ÖSK. ÖSK kommer under de kommande åren arbeta aktivt med information kring omställningen och utsättning av matavfallskärl till alla verksamheter. Vad gäller hämtning av förpackningsavfall och returpapper får man som verksamhet ta kontakt med insamlings entreprenör.

De verksamheter som har samlokaliserad och gemensam avfallshämtning med hushåll kan ta kontakt med sin fastighetsägare. Fastighetsägaren har möjlighet att ansöka om att få sitt förpackningsavfall hämtat av kommunen.

Renhållningstaxa – information och avgifter

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida