Information om vad som gäller på våra återvinningscentraler

Kejsarkullen 2

På våra återvinningscentraler, Kejsarkullen i Hultsfred och Kolsrum i Högsby, kan du lämna det mesta som du inte kan lägga i din soptunna. Du kan lämna dina gamla prylar både till återbruk och återvinning.

Återvinningscentralerna är bemannade och det finns alltid personal på plats som kan hjälpa dig med din sortering.

Öppettider för Kejsarkullens återvinningscentral

Helgfri måndag

Klockan 07:00-18:00. Begränsad service under frukost 09:00-9.30 och lunch 13:00-13.30.

Helgfri tisdag-fredag

Klockan 07:00-16:00. Begränsad service under frukost 09:00-9.30 och lunch 13:00-13:30.

Följande lördagar 2024 klockan 09:00-13:00:

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november

Kontaktuppgifter

Öppettider för Kolsrums återvinningscentral

Helgfri måndag

Kl. 07:00-18:00
Begränsad service under frukost 09:00-09:30 och lunch 13:00-13:30.

Helgfri tisdag-fredag

Kl. 07:00-16:00
Begränsad service under frukost 9:00-9:30 och lunch 13:00-13:30.

Lördagsöppet 2024 09.00-13.00

 • 13 januari
 • 3 februari
 • 2 mars
 • 6 april
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 3 augusti
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 9 november

Kontaktuppgifter

Genomskinliga säckar på våra återvinningscentraler

Från och med den 1 januari 2023 tar vi endast emot avfall i genomskinliga säckar i containern för brännbart/restavfall på våra återvinningscentraler Kejsarkullen och Kolsrum. Förändringen görs för att öka andelen rättsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Återvinningscentralerna är bemannade och personalen kan guida dig och svara på frågor.

Frågor och svar

Varför ska jag använda genomskinliga sopsäckar?

För att minska risken att elektronik, trä, mediciner, färgburkar, förpackningar och annat avfall hamnar i fel container. Genom att införa genomskinliga sopsäckar kan vi förbättra sorteringen och undvika att farligt avfall hamnar fel vilket kan orsaka brand och farliga utsläpp i miljön.

Måste jag packa allt i genomskinliga säckar?
Sådant som du inte skulle packa annars behöver du inte packa nu heller.

Vad händer om jag använder svarta sopsäckar till brännbara sopor ändå?
Då kommer vi be dig att packa om dina sopor i genomskinliga säckar. Under en övergångsperiod erbjuder vi våra besökare hjälp med sortering vid sorteringsbord och det kommer finnas genomskinliga säckar för dig som har glömt.

Lämna avfall på återvinningscentralerna

Som privatperson lämnar du ditt avfall gratis. Tänk på att avfallet ska vara sorterat.

Företag kan också lämna avfall där men mot en avgift. Avgiften och vilka avfallstyper som får lämnas av företagen regleras av kommunernas renhållningstaxor.

Informationstavlor: Kejsarkullen och Kolsrum

Följande avfallstyper kan du lämna:

 • Asbest
 • Aska
 • Betong, cement, tegel
 • Bilbatterier
 • Brännbart
 • Elektronik
 • Fibercement
 • Fönsterglas, speglar 2)
 • Förpackningsglas¹
 • Gips
 • Glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor 1)
 • Impregnerat trä
 • Isolering
 • Kablar
 • Kartong
 • Kyl, frys 1)
 • Lysrör²
 • Metallförpackningar
 • Metallskrot
 • Motorer
 • Möbler med fjädrar
 • Olja, färg, kemikalier
 • Plastförpackningar
 • Porslin, kakel, WC-stolar, hushållsglas
 • Småbatterier 1)
 • Spisar, köksfläktar, tvättmaskiner 1)
 • Tidningar
 • Trä
 • Wellpapp

1 = ansvarar Elkretsen för. Insamling av småbatterier finns på vissa av återvinningsstationerna runt om i kommunerna.

2= ansvarar du som lämnar för att de är separerade från karm. Specialhandskar och verktyg finns att låna på anläggningarna. Arbetet sker på egen risk.

Farligt avfall

Farligt avfall är allt som innehåller ämnen som är skadliga för naturen. Det ska du lämna till återvinningscentralerna.

Det kan bland annat vara rester av olja och färg, lösningsmedel, bekämpningsmedel, batterier, lim. Även kyl- och frysanläggningar, lysrör, lågenergilampor, glödlampor och annat avfall som kan innehålla kvicksilver är farligt avfall.

När du lämnar avfallet är det viktigt att det är paketerat och väl tillslutet. Du ska även ange tydligt vad det innehåller.

Grovsopor

Grovsopor från Kejsarkullen

Det går att beställa hämtning av grovavfall, som privatperson, mot en avgift som regleras i renhållningstaxan. Se taxan här

Beställning görs hos kontaktcenter@hultsfred.se eller på 010-354 20 00.

Återbruk på Kejsarkullens återvinningscentral

Bild på återbruksinsamling på Kejsarkullens återvinningscentral

Den som lämnar saker på Kejsarkullens återvinningscentral kan välja att låta dessa återanvändas. Saker som man tror kan vara användbara för någon annan kan lämnas i en särskild container på återvinningscentralen.

De insamlade sakerna tas om hand av organisationen Human Bridge/Lindra samt kommunens arbetsträning Stegen och säljs i deras second hand-affärer.

Minskade avfallsmängder och minskad nyproduktion ger miljövinster för hela samhället.