Så ansöker du om bostadsanpassning

Information till sökande om bostadsanpassningsbidrag, intygsskrivande (arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare, distriktssköterska) samt fastighetsägarmedgivande i samband med ansökan om bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidrag i…