Bild på blommor i rondell

Gator och trafik

Vi ansvarar för de kommunala vägarna, gång- och cykelbanor, parkeringar samt för de lokala trafikföreskrifterna. I det ingår bland annat…

Hastigheten sänks i Virserum

Den 6 december kommer hastigheterna i Virserum att sänkas. Alla kommunala gator kommer sänkas till 30km/h och Trafikverkets vägar kommer…

VA-saneringsarbete på Mimervägen

Den 4 maj 2020 inleds ett VA-saneringsarbete på Mimervägen i Hultsfred. Arbetet beräknas pågå fram till mitten av juli. Arbetet…