Bild på blommor i rondell

Gator och trafik

Vi ansvarar för de kommunala vägarna, gång- och cykelbanor, parkeringar samt för de lokala trafikföreskrifterna. I det ingår bland annat…

Hastigheten sänks i Virserum

Den 6 december kommer hastigheterna i Virserum att sänkas. Alla kommunala gator kommer sänkas till 30km/h och Trafikverkets vägar kommer…